Maatregelen Corona – Zorg thuis blijft gewaarborgd

Update Donderdag 19-11-2020

Ondanks de landelijk dalende cijfers blijft het aantal coronabesmettingen een grote druk leggen op de zorg, ook in onze regio en helaas ook binnen onze zorgorganisatie. We moeten alle zeilen bijzetten om de zorg te kunnen leveren die van ons wordt verlangd. We vragen daarbij ongelofelijk veel van onze medewerkers. En corona is zeker voor de meest kwetsbaren in de samenleving voorlopig nog niet voorbij. We maken ons daarom zorgen over de weken die voor ons liggen.”

De werkdruk bij medewerkers, die sowieso al hoog is, neemt in deze moeilijke tijd toe. Door ziekte, quarantaine en de extra inzet die nodig is als er cliënten besmet zijn. “Daarnaast kunnen we maar beperkt afschalen. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan niet op pauze worden gezet. Het is dagelijks puzzelen om roosters rond te krijgen. Hierdoor komt de zorg voor onze cliënten onder druk te staan.
Het is om die reden ook niet meer mogelijk onze wijken op slot te zetten en medewerkers alleen in te zetten in de eigen wijken. Om de zorg te blijven continueren is het noodzakelijk dat medewerkers ook in andere wijken werken. Dit doen we dan wel op de meest veilige manier. Medewerkers dragen altijd een chirurgisch masker, maar ook de cliënten wordt gevraagd tijdens de zorg een masker te dragen. De cliënten wordt elk zorgmoment bevraagd; zijn er corona gerelateerde klachten, zijn er andere klachten, zijn er in de familie/kenniskring klachten. Indien tijdens onze bezoeken visite aanwezig is, verzoeken wij deze in een andere ruimte plaats te nemen of weg te gaan. We verlenen geen zorg wanneer anderen in het huis zijn van de client en mogelijk onze gezondheid in gevaar kan brengen..

We ondernemen actie wanneer we een client verdenken van een mogelijk besmetting. Indien een client klachten heeft die kunnen wijzen op een besmetting dan is het mogelijk dat we een snel test afnemen. Uiteraard is dit op vrijwillige basis. Onze wijkverpleegkundigen kunnen na overleg met huisarts en/of eventueel de familie direct de test thuis afnemen. Binnen 15 minuten is dan duidelijk of de client positief is of niet. We gebruiken de snel test covid 19- Abbott Panbio, dit is een test met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid. Indien de client positief test wordt alsnog de GGD ingeschakeld. Op verzoek van huisartsen nemen we ook covid-SWAP testen af en brengen deze naar de GGD ter onderzoek. Hierdoor hoeft de client niet zelf naar een testlocatie, of moet wachten op een huisbezoek van de GGD

We werken samen met een regionaal coronateam in de wijk. Helaas is dit team is reeds erg overbelast en niet altijd in staat cliënten over te nemen. Wanneer er geen plek is wordt de zorg toch door ons eigen team geleverd. Dit doen we dan op de best mogelijke manier waardoor we andere cliënten ook het best kunnen beschermen. De client met corona ( of verdenking corona) wordt op het einde van een route geplaatst, en krijgt alleen de medisch noodzakelijke zorg. De zorgmedewerker komt volledig beschermd zorg verlenen.
De dagbesteding draait door, maar wel met beperkte capaciteit. De hygiëne maatregelen worden strikt na geleefd, de client draagt gedurende de dag een gelaatscherm.

Op deze manier proberen we corona buiten onze deuren te houden, maar uiteraard hebben we daar uw hulp bij nodig. Volg de aanwijzingen van de overheid op, houdt afstand en realiseer u terdege wie u binnen haalt, is dit veilig genoeg?? Helaas zien we dat besmettingen vooral gebeuren door niet voldoende afstand te houden tot elkaar, en ook komt bezoek met milde klachten toch binnen. Ook een milde klacht kan een symptoom zijn van corona. Blijft u alert, het coronavirus is niet zichtbaar, maar helaas nog heel erg onder ons.

Houdt u daarvoor de website in de gaten.

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389