Maatregelen Corona – Zorg thuis blijft gewaarborgd

Update Maandag 06-07-2020

Inmiddels zijn veel coronamaatregelen versoepeld. Binnen Mundozorg hebben we daarom ook enkele maatregelen daarop aangepast. Zo is onze dagbesteding weer gestart met dagelijks ontvangen van bezoekers. Bezoekers kunnen nu per 2 opgehaald te worden en dragen daarbij nog steeds een mondkapje. Op de groepen wordt de 1,5 meter afstand maatregel toegepast.  Het is helaas nog niet mogelijk om weer volledig operationeel te zijn, en met volledige groepsbezetting te kunnen draaien. Sommige  cliënten zullen daardoor helaas iets minder vaak kunnen komen dan ze gewend zijn, echter elke cliënt mag komen.

Binnen de wijkverpleging blijven we uiterst voorzichtig en dragen daarom nog steeds mondkapjes en of gelaatsmakers en handschoenen tijdens het uitvoeren van de zorg. Onze medewerkers zijn inmiddels zeer getraind in het beoordelen van cliënten op ziekteverschijnselen die mogelijk corona gerelateerd zijn. In dat geval wordt ook direct gehandeld zoals we dat tot nu toe gewend zijn. Hier zullen ook nog geen concessies aan worden gedaan.

Tijdens de vakantieperiode zullen cliënten mogelijk ook vakantiemedewerkers en/of collega’s uit een ander team treffen. Dit is helaas niet voorkomen, onze medewerkers moeten hun natuurlijk vakantie kunnen opnemen. Om deze reden blijven we ook gedurende de gehele vakantieperiode werken met bescherming. Op deze manier proberen we het virus buiten de deuren van onze cliënten  te houden zoals ons tot nu toe goed gelukt is.

Wanneer daar aanleiding toe is zal ons beleid worden herzien.
Houdt u daarvoor de website in de gaten.

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389