Maatregelen Corona – Zorg thuis blijft gewaarborgd

Update Maandag 01-05-2020

In heel Nederland worden de extra maatregelen die getroffen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan een stukje verminderd. Bij Mundozorg is de situatie op de plekken waar wij zorg leveren nog volledig onder controle. We volgen al sinds het begin van de uitbraak de landelijke richtlijnen op de voet. Onze cliënten en hun families kunnen op onze zorg blijven rekenen.

Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen, nemen we de volgende maatregelen:

  • Ons zorgpersoneel blijft hun belangrijke zorgtaak uitvoeren tenzij er bij hen sprake is van gezondheidsklachten, in dat geval worden onze medewerkers direct getest bij de GGD en blijven thuis.
  • Cliënten die verdacht worden van corona krijgen de zorg vanuit het coronateam Nijmegen. Dit team levert zorg aan corona patiënten van samenwerkende zorg organisaties binnen Nijmegen en omgeving. Na herstel neemt Mundozorg de zorg aan de cliënt weer over.
  • Ons zorgpersoneel wordt voortdurend geattendeerd op het strikt naleven van de hygiënevoorschriften en maatregelen en worden direct op de hoogte gebracht wanneer deze wijzigen.
  • Ons zorgpersoneel voert de richtlijnen uit zoals die zijn opgesteld door het RIVM, maar volgt daarnaast de extra richtlijnen die vanuit de organisatie zijne opgesteld: zoals bij elke cliënt wordt een mondmasker gedragen in combinatie met een spatbril of met een gelaatsmasker. Daarnaast worden uiteraard de handen continu gewassen en dragen de medewerkers wegwerphandschoenen en wegwerpschortjes.
  • Ons zorgpersoneel wordt alleen ingezet op de eigen routes in de vaste wijken waar zij werken.
  • Met onze cliënten is besproken op welke manier wij veilig zorg kunnen verlenen en leveren wij zorg die nodig is, zo wordt niet meer gewerkt met het papieren dossier maar alleen vanuit het digitale dossier
  • Overig personeel is gevraagd om zoveel als mogelijk thuis te werken, overleg gebeurd digitaal middels videobellen.
  • De dagbesteding van Mundozorg is momenteel gesloten. De cliënten krijgen wekelijks nieuwsbrieven, en ook worden knutselpakketjes e.d bij cliënten thuis afgeleverd. Sinds week 18 komen we bij cliënten thuis voor een individueel bezoek, of een wandeling met een van onze medewerkers – indien de situatie dit toelaat – en uiteraard met volledige bescherming.

Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met 20 mei 2020.
Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het Corona virus en hygiëne maatregelen beschikbaar in Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389