Organisatie

Missie en visie

De missie van Mundozorg is het leveren van hoogwaardige thuiszorg, met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van de optimale kwaliteit van leven.

De visie die daarbij aansluit, luidt als volgt: vanuit een holistisch mensbeeld geven wij vorm aan de zorg. Ieder mens heeft recht op zorg, ongeacht de achtergrond.

Doelgroep

Mundozorg is een volwassen, energieke en ondernemende thuiszorgorganisatie. Zij biedt thuiszorg aan voor ieder mens met een zorgbehoefte, waarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens eigen regie voorop staan. Zij laat zich bij al haar activiteiten leiden door de specifieke vraag van de cliënt; de zorgvraag van de cliënt is leidend. Mundozorg werkt vanuit een holistische visie. Iedere cliënt is op zoek naar een eigen invulling van de zorgbehoefte. Dit geldt eveneens voor de zorgverlener. De focus op de uitvoering van de zorg ligt op het optimaal afstemmen van de vraag van de cliënt en de invulling van de zorg door de zorgverlener. Deze match leidt in de meeste gevallen tot een prachtig resultaat; tevreden cliënten en medewerkers.

Mundozorg verleent tijdelijke of langdurige verpleging en verzorging aan jongeren, ouderen, mensen met een somatische, verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen en chronisch zieken. De kracht van Mundozorg ligt in de langdurige relatie met de cliënten.

De persoonlijke band tussen cliënten en medewerkers vindt Mundozorg belangrijk. Zorgverleners van Mundozorg zijn op meerdere gebieden inzetbaar. Dat betekent dat zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener bij de cliënt voor ondersteuning en hulp wordt ingezet.

Specifieke onderwerpen lezen over onze thuiszorgorganisatie?

Hieronder staan alle essentiele die betrekking hebben op onze organisatie.