Cliëntenraad

Mundozorg heeft een cliëntenraad om binnen het kader van de doelstellingen van Mundozorg de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Dit doet de cliëntenraad op zodanige manier dat alle cliënten zich vertegenwoordigd voelen.

De cliëntenraad geeft aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, zij kunnen verbetervoorstellen doen en hebben daarom geplande overlegmomenten met het bestuur.

Via de cliëntenraad kunt u aangeven als u opmerkingen of verbeterpunten heeft over het beleid van Mundozorg.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt uw vragen en/of opmerkingen mailen naar: clientenraad@mundozorg.nl