Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Uw welzijn vinden wij het belangrijkste. We staan dan ook voor professionele zorg, die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Mundozorg is in het bezit van het ISO-keurmerk wat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.

Kwaliteit van de zorg meten

Mundozorg gaat voor een goede kwaliteitsbeheersing waarin klanttevredenheid een grote rol speelt. De wijkverpleegkundigen evalueren de zorg regelmatig:

  • Na de start van de zorg wordt er telefonisch geëvalueerd
  • Tussenevaluatie over de geleverde zorg
  • Eindevaluatie over de geleverde zorg

Daarnaast vindt er jaarlijks een PREM (Patient Reported Experience Measure) evaluatie plaats. Dit een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Om de Prem uit te voeren hebben wij een extern bureau ingehuurd. U wordt middels een brief uitgenodigd om deel te nemen, dit is niet verplicht maar wij stellen dit wel erg op prijs, het geeft ons een goede indicatie hoe u denkt over onze zorg zorgverlening en onze medewerkers.

Kwaliteit van de zorgverleners

Toetsen van de professionaliteit van de medewerkers met betrekking tot het professioneel handelen, vindt op verschillende wijze plaats; tijdens cliëntenbesprekingen, functioneringsgesprekken en in de praktijk. Jaarlijks stelt Mundozorg een opleidingsplan op waarin vastgelegd is op welke wijze het actueel houden van de deskundigheid van medewerkers is geregeld.