Mantelzorg en wijkzorg in Nijmegen

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp geven aan iemand uit uw directe sociale omgeving die het nodig heeft. Deze zorg is geheel vrijwillig. Mantelzorg gaat verder dan ‘gebruikelijke hulp’, het is meestal langdurig en intensief. In Nederland zijn er ongeveer 5 miljoen mantelzorgers.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u voor een langere tijd vrijwillig een hulpbehoevende in uw omgeving verzorgt. Het verschilt van een vrijwilliger, omdat die de hulpbehoevende niet hoeft te kennen.

Voor meer informatie hierover gaat u naar de website Mantelzorg Nijmegen.

Mundozorg en mantelzorgers

Veel cliënten willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ondanks eventuele beperkingen en zorg die daarvoor nodig is. Dit maakt de mantelzorg en de wijkzorg onmisbaar. Een goede samenwerking tussen beide is daarom van groot belang.

Mantelzorgers zijn ervaringsdeskundigen. Ze kennen de cliënt al langere tijd, weten hoe hij/zij vroeger was, kennen zijn/haar wensen en gewoonten. Door een beroep te doen op de kennis van de mantelzorgers kan Mundozorg de zorg beter laten aansluiten bij de behoeften en gebruiken van de cliënt.

Mundozorg helpt mee om de draaglast en draagkracht van de mantelzorger in evenwicht te houden, samen wordt er gekeken wie welke taken en zorg op zich kan nemen, zodat Mundzorg geen overbodige zorg biedt, de mantelzorger niet overbelast raakt en de cliënt de juiste zorg krijgt.

Mantelzorgcompliment

Laat uw mantelzorger of -zorgers weten hoe waardevol ze voor u zijn. Vraag het mantelzorgcompliment aan van € 200,-. De aanvraagperiode loopt elk jaar van 1 januari tot 1 juli. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • De persoon die zorg krijgt, woont in de gemeente Nijmegen
 • De mantelzorger is minimaal 18 jaar oud
 • De mantelzorger geeft meer zorg dan de normale dagelijkse zorg voor partners, ouders, kinderen die thuis wonen
 • De mantelzorger is geen vrijwilliger. De mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de persoon die de zorg krijgt. Bijvoorbeeld partner, kind, familie, buur of vriend
 • De mantelzorger geeft meer dan 8 uur zorg per week voor minimaal 1 jaar

Wat moet u weten?

 • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger
 • Per huishouden/adres ontvangt u maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment
 • Heeft u meer dan 1 mantelzorger? Dan mag u het bedrag onder meerdere mensen verdelen
 • Krijgt u mantelzorg, bent u jonger dan 18 jaar en heeft u geen eigen bankrekening? Dan mag u het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van uw mantelzorger
 • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef
 • Woont u in een gebied met betaald parkeren? U kunt uw mantelzorger goedkoper laten parkeren: vraag een mantelzorgparkeervergunning aan

Andere aanvraagmogelijkheid

Kunt u niet online aanvragen? Gebruik dan het papieren formulier hieronder de knop Mantelzorgcompliment aanvragen.

Stuur ook een kopie mee van een overzicht van uw bankrekening van de afgelopen maand.

Stuur het aanvraagformulier en de kopie met overzicht van uw bankrekening op naar: 
Gemeente Nijmegen
Bureau Backoffice Wmo/Jeugd 
Postbus 9105 
6500 HG Nijmegen

Of lever in bij de informatiebalie van de Stadswinkel (Mariënburg 30 te Nijmegen). Dan krijgt u een bewijs mee dat u het mantelzorgcompliment aangevraagd heeft