Raad van commissarissen

Mundozorg heeft een Raad van Commissarissen, deze bestaat uit de volgende leden:

– Dhr. R.A.L. De Goede. De heer de Goede is huisarts van beroep. Binnen de RvT bekleedt hij de functie van voorzitter en is verantwoordelijk voor de portefeuilles; zorgkwaliteit, opleidingen en scholing personeel, ontwikkelingen in de zorgsector en netwerkbeheer.

– Dhr. M.A. Bernabela. De heer Bernabela bekleedt de functie van Secretaris. Hij heeft een HBO Verpleegkundige achtergrond. Zijn portefeuille omvat de verantwoordelijkheidsgebieden kwaliteit en uitvoering van de zorgverlening en het doelgroepenbeleid.

De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord, geeft gevraagd en ongevraagd advies en houdt toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van Mundozorg, maar ook op de uitvoering van de strategie/ missie. De raad draagt hiermee bij aan de kwaliteit, transparantie en continuïteit van zorg.

De Zorgbrede Governancecode wordt door Mundozorg  toegepast. Mundozorg  hecht waarde aan een goed bestuur en aan een goed toezicht. Het transparant afleggen van verantwoording vinden wij belangrijk.

De Raad van Commissarissen is bereikbaar via het telefoonnummer van Mundozorg.