Uitsluitingscriteria

Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen vanaf 18 jaar. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg kunnen (blijven) verlenen. Wij verlenen zorg die passend is bij ons teams.
Daarom zal onze thuiszorgorganisatie cliënten met een hoog complexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cliënten voor wie specifieke specialistische handelingen nodig zijn, of waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze thuiszorginstelling geboden kan worden.

Andere uitsluitingscriteria zijn:

  • Cliënten met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
  • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • Cliënten die verbaal zeer agressief zijn;
  • Cliënten die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
  • Cliënten die veelvuldig van adres veranderen;
  • Cliënten aan wie vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling (vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie).

Indien de zorg tussentijds wordt gestopt, om welke reden dan ook, (bijvoorbeeld langdurige vakantie, langdurige opnames) en de cliënt wenst nadien opnieuw de zorg op te starten, dan hanteren wij een periode van maximaal 4-6 weken waarin onze zorgorganisatie de cliënt eventueel weer in zorg kunnen nemen (e.e.a. afhankelijk van de actuele zorgvraag). Onze zorgorganisatie zal proberen in die periode waarin cliënt afwezig is uw zorgtijd/plek op de route te behouden echter, onze zorgorganisatie kan dit niet garanderen. Indien er geen ruimte meer is, planningsmatig of financieel of om andere relevante redenen, kan onze zorgorganisatie de cliënt helaas niet opnieuw de zorg bieden.

Wanneer één van bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing is zullen wij (of een andere aanbieder waar de cliënt tijdelijk verblijft) samen met de cliënt naar een andere organisatie gaan zoeken waar de cliënt wel de zorg kan ontvangen die nodig is.