over mundozorg

Mundozorg is een jong, energiek en ondernemende thuiszorg. Mundozorg, thuiszorg voor ieder mens met een zorgbehoefte. Mundozorg staat voor zolang mogelijk en op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan ieders leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Mundozorg laat zich bij al zijn activiteiten leiden door de specifieke vraag van elke cliënt; de cliënt staat centraal. Wij werken vanuit een holistische visie. Iedere cliënt is immers op zoek naar een eigen invulling van de zorgbehoefte, dit geldt eveneens voor de zorgverlener. Bij Mundozorg proberen we zowel de cliënt als de zorgverlener optimaal op elkaar af te stemmen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een prachtig resultaat; tevreden cliënten en medewerkers.

Missie / Visie

Missie: hoogwaardige thuiszorg leveren met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van de optimale kwaliteit van leven.
Visie: vanuit een holistisch mensbeeld geven wij vorm aan de zorg. Ieder mens heeft recht op zorg, ongeacht de achtergrond.

Persoonlijke zorg bij u in de buurt

Ook bij u in de buurt werkt Mundozorg met kleine, wijkteams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging van cliënten in een vaste wijk. Hierdoor kent u onze zorgverleners beter en wij u. Bovendien krijgt u minder verschillende verzorgenden en wijkverpleegkundigen over de vloer. De zorgverleners komen bij u thuis om u te helpen bij:

  1. persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden
  2. verpleging, zoals de wondverzorging
  3. het toedienen van medicijnen of injecties in overleg met uw (huis)arts of specialist.

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389