Wijkverpleging van Mundozorg, ook bij u in de buurt.

Mundozorg biedt professionele wijkverpleging en verzorging in Nijmegen, Weurt en Beuningen. Onze thuiszorg wordt uitgevoerd door kleine wijkteams, die u passende thuishulp bieden vanuit een persoonlijke benadering. Zo ziet u vaak dezelfde gezichten en wordt er echt naar u geluisterd wanneer u afhankelijk bent van zorg of dit moet regelen. Elk team wordt ondersteund door een meewerkende wijkcoach en wijkverpleegkundige, die samen met u de zorg regelen.

Mundozorg biedt o.a. ondersteuning bij dagelijkse persoonlijke verzorging, wondzorg, katheterzorg en het toedienen van medicijnen en injecties. Onze wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg wordt ingezet en overlegt hoe u zo zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen.

De huisarts of het ziekenhuis kan u aanmelden of u kunt zelf de aanmelding doen als cliënt of naaste. Aanmelden gebeurt telefonisch, u hoort dan direct of de zorg die u nodig heeft door ons kan worden ingezet. Wij vragen u om uw persoonsgegevens zoals BSN-nummer en verzekering bij de hand te houden, deze kunt u vinden op de zorgpas.

Vergoeding wijkverpleging

Verpleging en verzorging thuis worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De zorg wordt door uw zorgverzekeraar vergoed volgens de indicatie die onze wijkverpleegkundige opstelt. Er geldt geen eigen risico.

Intake wijkverpleging

Na de aanmelding starten wij met de zorg. U krijgt zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek met de wijkcoach en een intakegesprek met de wijkverpleegkundige. De wijkcoach is uw directe aanspreekpunt in de wijk. Deze neemt met u de informatiefolder door en bespreekt de benodigde zorg en planning. Met een arbo-check bepaalt de wijkcoach of wij de zorg veilig kunnen uitvoeren, of dat er aanpassingen in huis nodig zijn.

De wijkverpleegkundige neemt bij u thuis met u een uitgebreide vragenlijst door en stelt in samenspraak met u en uw naasten de indicatie en het zorgplan op. Hierin staan de gemaakte afspraken over de dagelijkse zorgverlening. Na 3 maanden evalueren wij de zorg.

Elektronisch dossier

De medewerkers rapporteren en communiceren met elkaar via een beveiligd elektronisch cliënten dossier. Zij gebruiken hiervoor hun mobiele telefoon en rapporteren direct na de zorg. Als cliënt heeft u het recht om mee te lezen in uw dossier. Hiervoor kunt een activeringscode van Carenzorgt opvragen bij de wijkverpleegkundige of het kantoor. Het is uw verantwoordelijkheid of u deze code aan uw naasten geeft zodat zij het dossier ook kunnen inzien.

Bereikbaarheid

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar gedurende kantoortijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00u-17.00u op telefoonnummer 024 675 98 60.
’s Avonds en in het weekend wordt de telefoon overgeschakeld naar een van onze medewerkers en blijven wij bereikbaar voor dringende zaken. Bijvoorbeeld als u ziek wordt en overleg nodig heeft, als u onverwachts opgenomen wordt, of als u opgehaald wordt en geen zorg nodig heeft. Altijd hetzelfde telefoonnummer, wel zo gemakkelijk.

Zorgtijden

Mundozorg levert dagelijks planbare zorg in een ochtend- en een avondroute. De zorgtijden zullen altijd in een tijdsmarge van een uur aangegeven worden, dit i.v.m. mogelijke uitval of uitloop bij cliënten die voor u op de route staan.

De wijkcoach inventariseert welke zorgtijden bij u passen en hoe dit past in de route. Hierbij wordt rekening gehouden met vaste afspraken, zoals tijdgebonden medicatie en starttijden van bijvoorbeeld dagbesteding. Wij vragen u bij het maken van afspraken met huisarts, ziekenhuis, fysio, kapper of pedicure rekening te houden met uw zorgtijden. Dit om te voorkomen dat andere cliënten in de knel komen met hun zorgtijden. Geef veranderingen tijdig aan ons door (bij de wijkcoach of ons kantoor), wij zoeken graag met u naar een passende oplossing.

Overige afspraken

Wilt u het aangeven als u huisdieren heeft. Aan cliënten die een hond hebben wordt gevraagd deze eventueel in een bench of andere kamer te plaatsten tijdens de zorg wanneer een medewerker angst heeft voor honden, of als uw hond verdedigend gedrag laat zien tijdens zorg.

Mocht er in uw woning gerookt worden, dan vragen wij u om niet te roken wanneer onze medewerkers binnen zijn. Zij hebben recht op een rookvrije werkomgeving.

Extra informatie

Op onderstaande adressen kunt u terecht voor hulpmiddelen, persoonsalarmering, huishoudelijke hulp of ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Voor advies kunt u terecht bij de wijkcoach of bel met ons kantoor.

Ondersteuning thuis, zoals personenalarmering: www.langerthuisnijmegen.nl

Hulpmiddelen: www.medipoint.nl of www.vegro.nl

Gemeentes Nijmegen en Beuningen: 14 024