klachten

Met ingang van 1 januari 2017 kent Mundozorg een andere klachtenregeling.

We doen bij Mundozorg onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen voldoet.
Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Mundozorg , dan kunt u contact met ons opnemen . Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de branchevereniging waar wij zijn aangesloten: SPOT.

U leest hierover meer op de website van SPOT: www.verenigingspot.nl/klachten

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389