kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Uw welzijn vinden wij het belangrijkste. We staan dan ook voor professionele zorg, die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Mundozorg is in het bezit van het ISO-keurmerk wat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.

Kwaliteit van de zorg meten

Mundozorg gaat voor een goede kwaliteitsbeheersing waarin klanttevredenheid een grote rol speelt. Wij evalueren de zorg regelmatig:

  • Na de start van de zorg wordt er telefonisch geëvalueerd
  • Tussenevaluatie over de geleverde zorg
  • Eindevaluatie over de geleverde zorg

Kwaliteit van de zorgverleners

Toetsen van de professionaliteit van de medewerkers m.b.t. het professioneel handelen, vindt op verschillende wijze plaats, o.a. tijdens cliëntenbesprekingen, functioneringsgesprekken en zonodig in de praktijk. Jaarlijks stelt Mundozorg een opleidingsplan op waarin vastgelegd is op welke wijze het actueel houden van de deskundigheid van medewerkers is geregeld.

Mundozorg | Groenestraat 294 B 1.08 | 6531 JC Nijmegen | t.: 024 675 98 60 | KvK nr.: 58116389