MUNDOZORG een zegen voor de wijk Hatert

Als ik op 3 juni, na mijn interview met Els Man­dersloot, coördinator van de dagbesteding van Stichting Mundozorg, van het Wijkcentrum Hatert naar huis loop en het interview wat zojuist heeft plaatsgevonden op mij in laat werken, bekruipt mij de gedachte: ‘Wat boffen wij in Hatert met zo’n geweldige instelling.’

Praktisch probleem? Schakel project GA in! Stichting Mundozorg Dagbesteding is een organi­satie die actief is in de wijkzorg en dagbesteding. Binnen de stichting werken professionals. De dagbesteding die in Hatert plaatsvindt is gericht op mensen van 65 jaar en ouder. De kosten wor­den gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Zorg en worden via de Gemeente Nijmegen als subsidie vergoed. De mensen die zich aanmelden en deelnemen zijn dus vrij van betalen.

De activiteiten bij de dagbesteding bestaan, on­ der leiding van activiteitenbegeleiders, uit knutse­len, tekenen, schilderen, gymnastiek en vooral ook gezellig praten. Belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en gezamenlijk in een aangename sfeer de dag doorbrengen.

In de ruimte waar de gymnastiek gegeven wordt is ook een televisietoestel aanwezig waarop een programma is geïnstalleerd dat de mogelijkheid biedt om met een virtuele fiets door de wereld te rijden. Of dit nu Friesland is, Nijmegen of de Rocky Mountains, het kan allemaal. Het biedt de mensen die inmiddels elders wonen de kans om virtueel nog eens door hun plaats van herkomst te rijden.

De mensen die de gehele dag blijven -de dagbesteding is geopend van 10.00 tot 15.30 uur­ kunnen ook deelnemen aan een uitgebreide lunch (soep met rijkelijk belegde broodjes) Hiervoor wordt een vergoeding van slechts € 2,00 gevraagd. Natuurlijk is het de bedoeling dat gezamenlijk voor de vaat wordt gezorgd.

Mensen die om wat voor reden dan ook niet op eigen gelegenheid naar het Wijkcentrum kunnen komen worden op verzoek opgehaald en weer thuis gebracht. Mundozorg beschikt over een per­sonenbus en ook deze faciliteit is geheel gratis. Naast de activiteiten in het Wijkcentrum worden ook geregeld activiteiten daarbuiten georgani­seerd. Zo is onlangs nog gebruik gemaakt van het Zonnetreintje van Nijmegen, een treintje dat op verzoek door Nijmegen rijdt en waarbij het een en ander over de geschiedenis van Nijmegen wordt verteld. Regelmatig wordt ook gebruik gemaakt van duofietsen en binnenkort wordt zelfs een bar­becue georganiseerd.

Mundozorg vervult naast het verzorgen van dag­ besteding ook een belangrijke taak in het tijdelijk vervangen van mantelzorgers. Voor mantelzorgers kan het een fijne gedachte zijn om vader, moeder of voor wie ze ook zorgen, voor een dag in goede handen te weten, wat hen dan een dagje extra ademruimte kan geven.

Mundozorg heeft ook een belangrijke signale­ringsfunctie. Een luisterend oor bijvoorbeeld kan leiden tot het boven water komen van problemen, waar men dan adequaat op kan reageren.

Mundozorg Dagbesteding heeft geen wachtlijst. Iedereen boven de 65-jaar is van harte welkom. Aanmelding kan eenvoudig door even langs te ko­men in het Wijkcentrum, in de aangename ruimte waarover Mundozorg beschikt. U mag u natuurlijk ook laten vertegenwoordigen door een zoon of dochter of iemand anders uit uw omgeving.

Doen.

Willem Akkers

bron: Wijkkrant Hatert 2022 nr 3

slogan mundozorg thuiszorg nijmegen en omstreken